Dijkstra: De naam Dijkstra is ontleend aan het dorpje Dijken onder Langweer in de gemeente Doniawerstal. In de 17e en 18e eeuw werd Dijken meestal Indijk of Indijken genoemd. Dijken heeft een eigen begraafplaats en klokkenstoel, waar veel voorouders en aanverwanten hun laatste rustplaats hebben gevonden.

    

    Parenteel: Lieuwe is de oudst bekende voorzaat, in de mannelijke lijn, geboren rond 1590, waarschijnlijk in Langweer. Zijn achternaam is niet bekend. Hij trouwde met Jaen Andries. De generaties zijn gebaseerd op de bronnen: internet en archieven, en op gegevens van Hendrik Dijkstra en Ronald Dijkstra.

   

    Kwartier: De kwartierstaat is van Klaaske Foekes Dijkstra (1895-1989), geboren in Wyckel, Gaasterland. Zij was een boerendochter en trouwde in Lemmer met  Hendrik Hartstra, boerenzoon toen wonend in Follega, gemeente Lemsterland.