Hartstra: Het verhaal gaat dat de naam Hartstra is ontleend aan een cafe. Voorouder Goitzen Aukes had een streekcafe "Het Rode Hert" in Jubbega-Schurega. Dat werd verbasterd tot Hartstra (bewoner van het Rode Hert). Over Brugt Aukes Hartstra en Jeltje van Seyen (ouders Hendrik Hartstra) met hun voorouders en nazaten is door mij een boek gemaakt van 290 pagina's met annekdotes en ruim 300 foto's, uitgegeven in 2004.

    

    Parenteel: De oudst bekende stamvader van de Hartstra's is Bonne Jeens uit Kortezwaag. Bonne Jeens is in 1698 mede eigenaar van en boer op stem 1 te Langezwaag. Hij trouwde met Jantje Jan in 1667 te Kortezwaag. De generaties zijn gebaseerd op de bronnen: internet en archieven, en de kwartierstaat van Dam Jaarsma uit het genealogisch jaarboek 1992 van de Fryske Academy.

   

    Kwartier: De kwartierstaat is van Hendrik Brugts Hartstra (1892-1977), geboren in Jubbega-Schurega 3e Sluis, Schoterland. Hij was een boerenzoon, wonend in Follega, toen hij in Lemmer trouwde met  Klaaske Foekes Dijkstra, boerendochter uit Wyckel, gemeente Gaasterland.