Hiemstra: De naamsaanneming leidde tot de naam Hemstra en de naam Yska. De familie verhuisde van veel. En broer bleef echter in  Parrega. Het contact verbroken zijn, waarbij beide takken er dan maar vanuit zijn gegaan, dat ze niet meer zouden leven, denk ik.

    

    Parenteel: Haantje Heeres is de oudst bekende voorzaat, zonder de naam Hiemstra, in de mannelijke lijn, geboren voor 1684, waarschijnlijk in Ysbrechtum of Parrega. Hij trouwde met Ymck Pieters. De generaties zijn gebaseerd op de bronnen: internet en archieven.

   

    Kwartier: De kwartierstaat is van Dirk Hiemstra (1892-1968), geboren in Pingjum. Hij was postbode in Scherpenzeel toen hij  trouwde met Joukje Nijmeijer uit Scherpenzeel.