Verificatie van de genealogische gegevens  met bronmateriaal is aan te raden. Sommige relaties zijn nog zeer broos en door mij (nog) niet geverifieerd. Denk er aan bij gebruik.

De Brabantse kwartierstaten gaan terug tot aan het midden van de 13e eeuw. De genealogie van Schijvens en Bruurs beginnen rond 1400.

De Friese kwartierstaat van Hiemstra en Nijmeijer gaan terug tot midden van de 17e eeuw, die van de familie Hartstra gaat terug tot begin 16e eeuw en de familie Dijkstra gaat terug tot het midden van de 15e eeuw.  De Friese genealogie van Hiemstra begint rond 1700, de familie Nijmeijer begint vlak voor 1718, de familie Hartstra start rond 1655 en de familie Dijkstra rond 1590.

De Friese Hoofdelingen gaan terug tot het midden van de 14e eeuw en gaan niet verder dan tot aan 1600: Families (van) Aylva, Alwa, Alyva; (van) He(e)ringa, Walta, Jelmera, Eminga, Cammingha. Het is een selectie, gemaakt voor het zoeken naar de aansluiting van familie Dijkstra met Heringa.

     Overname van gegevens is toegestaan, mits bronvermelding wordt toegepast.

Toelichtende teksten met bronvermelding zijn niet opgenomen.