Nijmeijer: De Nijmeijers zijn in ieder geval van 1750 tot 1900 een geslacht van turfgravers. De naamsaanneming geschiede in Weststellingwerf. De naam is waarschijnlijk afkomstig uit Wanneperveen via Margje Jacobs, wier eerste man een Nijmeijer was.

    

    Parenteel: Geert Jansen is de oudst bekende voorzaat, zonder de naam Nijmeijer, in de mannelijke lijn, geboren voor 1718, waarschijnlijk in Wanneperveen. Hij trouwde met Margjen Jacobs. De generaties zijn gebaseerd op de bronnen: internet en archieven.

   

    Kwartier: De kwartierstaat is van Joukje Nijmeijer (1898-1962), geboren in Scherpenzeel. Zij was dienstmeisje bij meester Koopmans, het hoofd van de school in Scherpenzeel tot aan haar trouwen en trouwde met Dirk Hiemstra uit Pingjum. Zij leerde Dirk kennen, toen hij postbode was in Scherpenzeel.